Trong giáo dục, không có gì đáng ngạc nhiên hơn là lượng ngu dốt mà nó tạo ra dưới dạng chân lý trì trệ "

Ngày 09 tháng 07 năm 2020

 » Thông báo

Thông báo

Cập nhật lúc : 21:28 08/10/2018