Học vấn không có quê hương, người học phải có tổ quốc ''

Ngày 09 tháng 07 năm 2020

 » Tài nguyên » Giáo án dạy học

Giáo án dạy học

Nhập tên cần tìm :  Thuộc 
GIÁO ÁN - CÂY NON MỌC LÊN TỪ HẠT - BÀN TAY NẶN BỘT - LỚP 5

GIÁO ÂN DẠY HỌC BẰNG PHƯƠNG PHÁP BÀN TAY NẶN BỘT Môn : Khoa học Lớp 5 – Tiết 53 Bài : CÂY CON MỌC LÊN TỪ HẠT Người soạn : Nguyễn Phan châu Đơn vị công tác : Trường Tiểu học số 2 nhơn...

Giáo án minh họa: Dạy học theo phương pháp bàn tay nặn bột (BÀI: THỦY TINH)

MÔN:  KHOA HỌC – LỚP 5                                         BÀI:    THỦY TINH Người thực hiện:  Võ Thị Hiền I.MỤC TIÊU: - Sau bài học , học sinh biết: Làm thí nghiệm để tìm ra tính chất đặc trưng của thủy tinh. - Nêu  được một số...