Bóng đen trong tâm hồn phải dùng kiến thức để đuổi đi''

Ngày 09 tháng 07 năm 2020

 » Tài nguyên » Bài viết chuyên môn

Bài viết chuyên môn

Nhập tên cần tìm :  Thuộc 
20 ĐIỀU ĐỂ DUY TRÌ NỀ NẾP LỚP HỌC.

20 ĐIỀU ĐỂ DUY TRÌ NỀ NẾP LỚP HỌC. Chọn ngành giáo, nhiều anh chị em đã chọn một lối đi vào khung cửa mới.......... Biểu tượng cảm xúc heart Đứng trước một lớp học, giáo viên là người hướng dẫn con...

Nhiệm vụ của Hội Đồng Tự Quản

+ NHIỆM VỤ CỦA HĐTQ TRONG GIỜ HỌC*Đầu giờ đến lớp: - HĐTQ cùng Trưởng ban Sức khỏe - Vệ sinh kiểm tra, nhắc nhở nề nếp lớp về vệ sinh, sức khỏe, số HS nghỉ học… - HĐTQ cùng Trưởng...