Thứ Hai, 11/11/2019

Buổi sáng

Chào cờ đầu tuần 12

Dạy học chương trình tuần 12

Duyệt kế hoạch tổ

Họp giao ban

Tham gia học lớp Đảng viên mới (C. Khánh Hà)

Buổi chiều

Dạy học chương trình tuần 12

Chào cờ đầu tuần (ca chiều)

Duyệt kế hoạch tổ

Họp trưởng đoàn, HLV, bốc thăm giải đá cầu học sinh tiểu học (T. Duy)

Tham gia học lớp Đảng viên mới (C. Khánh Hà)

Thứ Ba, 12/11/2019

Buổi sáng

Dạy học chương trình tuần 12

Phụ đạo học sinh yếu khối 2, 5 (GVCN khối 2, 5)

Tham gia học lớp Đảng viên mới (C. Khánh Hà)

Buổi chiều

Dạy học chương trình tuần 12

Tổng hợp đăng kí tiết dạy thi GV giỏi cấp trường (T. Hải)

Phụ đạo học sinh yếu khối 3 (GVCN khối 3)

Tham gia học lớp Đảng viên mới (C. Khánh Hà)

Thứ Tư, 13/11/2019

Buổi sáng

Dạy học chương trình tuần 12

Phụ đạo học sinh yếu khối 1 (GVCN khối 1)

Tham gia học lớp Đảng viên mới (C. Khánh Hà)

Buổi chiều

Dạy học chương trình tuần 12

Bồi dưỡng HSNK Tin học (C. Trang)

Dự giờ khối 3 (TTCM; T. Hải)

Luyện tập đá cầu cho học sinh (T. Duy)

Tham gia học lớp Đảng viên mới (C. Khánh Hà)

Thứ Năm, 14/11/2019

Buổi sáng

Dạy học chương trình tuần 12

Phụ đạo học sinh yếu khối 2, 5 (GVCN khối 2, 5)

Tham gia học lớp Đảng viên mới (C. Khánh Hà)

Kiểm tra sổ Dự giờ; Sổ theo dõi ĐDDH; sổ theo dõi phòng học bộ môn (T. Hải)

Buổi chiều

Dạy học chương trình tuần 12

Phụ đạo học sinh yếu khối 3 (GVCN khối 3)

Tham gia học lớp Đảng viên mới (C. Khánh Hà)

Kiểm tra sổ Dự giờ; Sổ theo dõi ĐDDH; sổ theo dõi phòng học bộ môn (T. Hải)

Thứ Sáu, 15/11/2019

Buổi sáng

Dạy học chương trình tuần 12

Luyện tập múa hát sân trường

Tham gia giải đá cầu học sinh Tiểu học cấp thị xã (T. Duy; T. Tuyên; C. Bạch; HS)

Tham gia học lớp Đảng viên mới (C. Khánh Hà)

Làm công tác văn thư (C. Phương)

Buổi chiều

Dạy học chương trình tuần 12

Tham gia giải đá cầu học sinh Tiểu học cấp thị xã (T. Duy; T. Hạp; C. Bạch; HS)

Phụ đạo học sinh yếu khối 1 (GVCN khối 1)

Tham gia học lớp Đảng viên mới (C. Khánh Hà)

Làm công tác văn thư (C. Phương)

Thứ Bảy, 16/11/2019

Buổi sáng

Sinh hoạt CLB Cờ vua

Bồi dưỡng HSNK Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh (T. Hạp; C. Lê; C. N. Hiền)