Sau thực phẩm, giáo dục là nhu cầu số một của dân tộc ''

Ngày 09 tháng 07 năm 2020

 » Thông tin đơn vị » Ban Giám hiệu

Ban Giám hiệu

Cập nhật lúc : 14:56 07/08/2013  

Hiệu trưởng

 

Họ và tên: Trần Thị Tuyết Vân
Chức vụ:  Hiệu trưởng
Email:  

vanttt.444222@gmail.com

Điện thoại:  0935206677
Địa chỉ:  Hương Chữ- Hương Trà_Thừa Thiên Huế

LĨNH VỰC PHỤ TRÁCH
- Phụ trách chung.
- Công tác tổ chức và cán bộ.
- Công tác kế hoạch, tài chính, CSVC trường học.

Số lượt xem : 911

Các tin khác